0

hu
 • en
 • Adatfelhasználási szabályzat

  Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Miskahuszár Kft. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

  1. Adatkezelés célja: 

  A Miskahuszár Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

  2. Az adatkezelés időtartama: 

  A Miskahuszár Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.

  3. Az adatkezelési cél megszűnése

  A Miskahuszár Kft. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

  4. Az adatok nyilvántartása

  A Miskahuszár Kft., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

  5. Személyes adatok és harmadik fél

  A Miskahuszár Kft. tevékenysége során tudomására jutott adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Miskahuszár Kft. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Miskahuszár Kft. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

  6. Betekintés az adatokba

  A Miskahuszár Kft. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Miskahuszár Kft. nyilvántartásában módosítja.

  7. Jogellenes magatartás vélelme

  Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Miskahuszár Kft., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

  8. Egyéb rendelkezések

  Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

  Miskahuszár Kft.

  Budapest, 2017. május 25. 

  Cím: 8095 Pákozd, Bem utca 45.

  Tel: +36-20/344-27-28

  Web: www.miskahuszar.hu

  Email: szelespr@miskahuszar.hu