0

hu
 • en
 • Általános szerződési feltételek

  1,A szerződési feltételek alapfogalmai

  2,Webáruház szerződési feltételek célja:

  3,A Webáruház-szolgáltatás:

  4,A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:

  5,A vásárló jogai és kötelezettségei:

  6,Adatvédelem, adatbiztonság:

  7,Záró rendelkezések

   

  1. A szerződési feltételek alapfogalmai

  1.1 Szolgáltató adatai

   

  • Miskahuszár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Továbbiakban: Miskahuszár Kft.)
  • Székhelye: 8095 Pákozd, Bem u. 45.
  • Képviselője: Dr. Szeles Péter
  • Email ügyfélszolgálat: szelespr@miskahuszar.hu
  • Adóigazgatási azonosítószám: 13698740-2-07  
  • Cégjegyzékszám: 07 09 027290   

   

  1.2 A vásárló, vagy megrendelő

  Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Miskahuszár Kft. internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

  1.3 Szállítók adatai

  1.3.1 A GLS Hungary Kft. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „szállítási információk” link alatt megtekinthető árakon.

   

  2. Webáruház szerződési feltételeinek célja

  A Miskahuszár Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

  A Webáruház szerződési feltételei a Miskahuszár Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető.

  2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

  A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

  2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

  A Miskahuszár Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig.

   

  3. A Webáruház-szolgáltatás

  A Miskahuszár Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

  3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

  A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Miskahuszár Kft. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges. Ennek értelmében a szerződéskötés lehetséges nyelve magyar.

  3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

  • FELHASZNÁLÓI ADATOK
  • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
  • Jelszó

  3.3 Rendeléshez szükséges további adatok

  • Szállítási cím
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca neve
  • Házszám
  • Számlázási cím
  • Cég neve
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca neve
  • Házszám

  3.4 A Miskahuszár Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi

  A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Miskahuszár Kft.-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

   

  4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

  4.1 Általános jellemzők

  A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Miskahuszár Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

  4.2 Regisztráció

  A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

  4.3 Megrendelés módosítása, törlése

  A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Miskahuszár Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Miskahuszár Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

  Készpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja. Amennyiben a futárszolgálat átvette a Miskahuszár Kft.-től a kiszállításra kerülő termékeket, akkor ezzel a jogával a kézbesítéskor élhet.

  4.4 Fizetési feltételek

  A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

  • A futárnak az áru átvételekor készpénzben.
  • A Miskahuszár Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.
  • Személyes átvétel esetén a Miskahuszár Kft.-nek készpénzben.

  A Miskahuszár Kft. minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

  4.5 Sikertelen kézbesítés esetén

  Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.  Amennyiben a termékek átadása a második alkalommal sem valósul meg, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és az áru visszaérkezését követően törli.

  4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

  A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

   

  5. A vásárló jogai és kötelezettségei

  5.1 Az elállás joga

  A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videó felvételt készít. Az Eladó köteles az áru ellenértékének, az igazolhatóan felmerült költségek levonása utáni összegét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

  5.2 A Miskahuszár Kft. esetleges kára

  Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Miskahuszár Kft. követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Eladó által, az áru felbontásakor készített video felvételt.

  5.3 Szavatosság

  Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

   

  6. Adatvédelem, adatbiztonság

  6.1 Adatvédelmi nyilatkozat

  A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Miskahuszár Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Miskahuszár Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

  6.2 Személyes adatok módosítása

  Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

  • Egyedi azonosító
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Jelszó
  • Név módosítása
  • Egyedi azonosító
  • A regisztráció törlését a vásárló a [email] elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

   

  7. Záró rendelkezések

  7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

  Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Miskahuszár Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

  7.2. A jogviszony megszűnése

  A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével.

  A Miskahuszár Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

  7.4. A Miskahuszár Kft. felelőssége nem terjed ki

  A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.

   

  GARANCIA, REKLAMÁCIÓ

  Termékeink minőségére a jogszabályok szerinti mértékű garanciát vállalunk.

  Ha a termék bizonyítottan hibás, arra a Miskahuszár Kft. természetesen, visszafizetést, vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

  Megrendelő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni az Eladóhoz. A reklamációt az Eladó köteles 3 napon belül megvizsgálni, az eredményéről és a további teendőkről írásban értesíteni a Megrendelőt.

   

  További ajánlat

  Hírek

  Cím: 8095 Pákozd, Bem utca 45.

  Tel: +36-20/344-27-28

  Web: www.miskahuszar.hu

  Email: szelespr@miskahuszar.hu